Poštovné zdarma při nákupu nad 3000 Kč
WORK!

Všeobecné podmínky pro UNCS – KLUB

společnosti UNCS a.s., IČ: 25738011, se sídlem Praha 10, Bečovská 1623/13a, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5794

 

Úvodní ustanovení

Společnost UNCS a.s. (dále jen „UNCS“) nabízí svým stálým zákazníkům nakupujícím v kamenných prodejnách UNCS členství ve svém klubu, které jim přinese nadstandardní výhody spočívající v získávání atraktivních slev, možnosti účasti v soutěžích o ceny a dalších bonusech.

 

Vznik členství v UNCS – KLUBu

Členem UNCS – KLUBu (dále také „klub“) se může stát kterýkoli spotřebitel, tedy osoba, která při nákupu zboží UNCS nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Podmínkou získání členství je jednorázový nákup zboží UNCS v prodejně UNCS v hodnotě 3.500,- Kč a současné odevzdání vyplněné přihlášky, ve které budou uvedeny minimálně všechny požadované informace označené jako povinné.

 Každý člen klubu při vzniku členství obdrží od UNCS klubovou kartu s evidenčním číslem, kterou bude nadále prokazovat své členství při uplatňování výhod poskytovaných UNCS. Vlastníkem karty zůstává UNCS, přičemž člen klubu, jemuž byla karta vydána, je jejím oprávněným držitelem. Klubová karta je nepřenosná. Na poskytnutí karty není právní nárok. Karta je platná na dobu neurčitou. Členství v klubu není zpoplatněno.

 

Výhody členství v UNCS – KLUBu

Člen klubu je oprávněn uplatňovat slevy při nákupu zboží v kamenných prodejnách UNCS, přičemž výše slevy se odvíjí od celkové hodnoty nakoupeného zboží v průběhu členství v klubu:

-     sleva 5 % na nákup veškerého zboží – na každý nákup bez ohledu na hodnotu doposud nakoupeného zboží;

-     sleva 8 % na nákup veškerého zboží – po zakoupení zboží UNCS v celkové hodnotě 35.000,- Kč;

-     sleva 10 % na nákup veškerého zboží – po zakoupení zboží UNCS v celkové hodnotě 50.000,- Kč;

-     sleva 15 % na nákup nezlevněného zboží – po zakoupení zboží UNCS v celkové hodnotě 100.000,- Kč (na nákup ostatního zboží členovi v tomto případě zůstává sleva 10 %).

 

Pro účely výpočtu dosažení limitu pro získání vyšší slevy se sčítají zaplacené ceny za nákupy zboží UNCS při uplatnění členské karty. UNCS vyhodnocuje stav konta vždy nejpozději k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, člen tedy může uplatnit vyšší slevu nejpozději počátkem kalendářního čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, v němž byl dosažen potřebný limit.

 Pro uplatnění slevy je třeba předložit klubovou kartu před platbou zboží, později slevu není možné uplatnit.

 Člen klubu obdrží zdarma katalog UNCS pro každou sezónu, a to při jeho prvním nákupu v prodejně UNCS po vydání nového katalogu.

 Členovi klubu mohou být ze strany UNCS poskytnuty další výhody spojené se členstvím v klubu, o nichž bude aktuálně vyrozuměn prostřednictvím e-mailu, sms, webových stránek UNCS či jiným způsobem. Člen klubu je oprávněn účastnit se všech soutěží, které UNCS pro členy klubu uspořádá. Na poskytnutí jakýchkoli členských výhod není právní nárok.

 Seznam prodejen UNCS

Členské výhody je možno uplatňovat v následujících prodejnách UNCS:

UNCS STORE Centrum Černý Most, Praha 9,

UNCS STORE Centrum Chodov, Praha 4,

UNCS Homepark – areál Ikea Zličín, Praha 5,

UNCS EUROPARK, Praha 10,

UNCS OC Olympia, Brno,

UNCS Palace, Pardubice.

Seznam prodejen UNCS se v průběhu doby může rozšiřovat či měnit, aktuální seznam prodejen UNCS, ve kterých je možno uplatňovat členské výhody, bude vždy umístěn na webových stránkách UNCS.

 

Zánik členství v UNCS – KLUBu

Členství v klubu může být členovi ze strany UNCS zrušeno v případě, kdy vyjde najevo, že člen v přihlášce do klubu (či kdykoli později) záměrně uvedl nepravdivé údaje či jinak porušil pravidla klubu. Členství v klubu může být dále ze strany UNCS zrušeno v případě, že zákazník neuplatní členskou kartu při nákupu zboží UNCS po dobu jednoho roku.

 Členství v klubu může být kdykoli zrušeno ze strany člena klubu i bez uvedení důvodu.

 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Zákazník vyplněním a podpisem přihlášky do UNCS – KLUBu uděluje UNCS, jakožto správci, souhlas se zpracováním, jakož i uchováváním svých osobních údajů, které UNCS sdělil či sdělí či které UNCS získá v souvislosti s členstvím zákazníka v klubu, a to za účelem vytvoření databáze zákazníků (členů klubu) a pro účely reklamní a marketingové (např. zasílání obchodních sdělení a informací o aktuálních slevách, výhodách a soutěžích zákazníkům). Osobní údaje bude poskytovatel zpracovávat v rozsahu nezbytném pro uvedené účely a pouze po dobu, která je nezbytná k uvedenému účelu jejich zpracování. Zákazník si je vědom svých práv vyplývajících z ust. § 12 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník současně vyslovuje souhlas s tím, aby UNCS zasílala zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, prostřednictvím e-mailu nebo sms. Bude-li zákazník výhercem soutěže pořádané UNCS, souhlasí s tím, aby jeho jméno bylo uveřejněno na webových stránkách UNCS či v prodejnách UNCS. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou a zákazník je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu na adresu info@uncs.eu, telefonicky na telefonním čísle +420 222 592 440, v kterékoli prodejně UNCS či oznámením adresovaným na sídlo UNCS.

 

Závěrečná ustanovení

Při změně osobních údajů, které člen uvedl v přihlášce do klubu, nechť člen oznámí UNCS tuto změnu na e-mail info@uncs.eu nebo na telefonní číslo +420 222 592 440. Při ztrátě nebo krádeži členské karty nechť člen kontaktuje UNCS na uvedeném e-mailu či telefonním čísle, UNCS tuto členskou kartu zablokuje a vystaví členovi novou členskou kartu se zachováním výše jeho dosažené slevy.

 UNCS je oprávněna jednostranně měnit podmínky UNCS – KLUBu, omezovat členské výhody či je zrušit bez udání důvodu. O případných změnách podmínek klubu bude člen vyrozuměn prostřednictvím e‑mailu, sms či webových stránek UNCS.

 Tyto podmínky UNCS – KLUBu jsou platné a účinné dnem 01.05.2020.