Poštovné zdarma při nákupu nad 3000 Kč
WORK!

Rezervační podmínky

společnosti UNCS a.s., se sídlem Bečovská 1623/13a, Uhříněves, 104 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 25738011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5794.

 

I.

Předmět rezervačních podmínek

 

Prostřednictvím internetových stránek www.uncs.eu je možné provést online rezervaci vybraného zboží na konkrétní prodejně společnosti UNCS a.s.

 

Tyto rezervační podmínky upravují podmínky a proces rezervace. Uskutečněním rezervace zákazník souhlasí s těmito rezervačními podmínkami ve znění účinném ke dni uskutečnění rezervace.

 

Na základě online rezervace dochází pouze k nezávazné a bezplatné rezervaci vybraného zboží na vybrané prodejně společnosti UNCS a.s., nikoli k uzavření kupní smlouvy. V případě, že se zákazník rozhodne rezervované zboží zakoupit, dojde k uzavření kupní smlouvy až na vybrané prodejně společnosti UNCS a.s., přičemž tato kupní smlouva se bude řídit běžnými podmínkami platnými pro prodejny společnosti UNCS a.s. Nejedná se tedy o distanční smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetových stránek a kupujícímu nesvědčí právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Nákup zboží, které bylo předem rezervováno prostřednictvím internetových stránek www.uncs.eu, se nijak neliší od běžného nákupu na prodejně bez předchozí rezervace.

II.

Výběr zboží, cena zboží

Výběr zboží k rezervaci je uskutečňován prostřednictvím internetových stránek www.uncs.eu, na základě prokliku na konkrétní prodejnu, kde je dané zboží ve vybrané velikosti aktuálně skladem.

Prostřednictvím jednoho rezervačního formuláře je možné provést rezervaci pouze jednoho kusu zboží. V případě, že si zákazník přeje rezervovat více kusů různého zboží, je nutné pro každý jeden kus zboží provést samostatnou rezervaci (tj. vyplnit samostatný formulář).

Zboží je možné rezervovat pouze na prodejně, na které je dle stavu skladových zásob aktuálně k dispozici.

Ceny uvedené na stránkách www.uncs.eu odpovídají cenám, za které je zboží prodáváno na prodejnách, a jedná se o ceny konečné (tj. včetně DPH). K úhradě ceny zboží dojde až na vybrané prodejně po vyzvednutí rezervovaného zboží, pokud se jej zákazník rozhodne zakoupit.

III.

Rezervace a její potvrzení

Rezervace je uskutečněna odesláním vyplněného rezervačního formuláře. Pro účely rezervace zákazník společnosti UNCS a.s. sděluje své jméno a příjmení, e-mail a telefon a uděluje souhlas se zpracováním těchto údajů (viz Zásady zpracování osobních údajů).

Po odeslání rezervačního formuláře bude bez zbytečného odkladu zákazníkovi e-mailem sděleno, že je jeho rezervace zpracovávána. Přílohou tohoto e-mailu budou také tyto rezervační podmínky v aktuálním znění.

Poté, co bude rezervace vyřízena zvolenou prodejnou, bude zákazníkovi e-mailem potvrzena. Ve výjimečných případech, kdy vybrané zboží nebude na zvolené prodejně k dispozici např. z důvodu pozdější aktualizace skladových zásob, bude zákazník o této skutečnosti neprodleně e-mailem nebo telefonicky informován a bude s ním dohodnut další postup (zrušení rezervace/rezervace jiného zboží apod.).

VI.

Koupě rezervovaného zboží

Rezervace je nezávazná a zákazník nemá povinnost rezervované zboží zakoupit.

Rezervované zboží je připraveno na prodejně od okamžiku potvrzení rezervace a bude rezervováno po dobu 24 hodin od potvrzení rezervace.

Zákazník si na prodejně může rezervované zboží prohlédnout a vyzkoušet a personálem mu budou poskytnuty potřebné informace týkající se tohoto zboží. V případě, že se zákazník rozhodne rezervované zboží zakoupit, dojde na prodejně k uzavření kupní smlouvy, přičemž tato kupní smlouva se bude řídit běžnými podmínkami prodejen společnosti UNCS a.s. a jejich reklamačním řádem, který je k dispozici na každé prodejně.

Nezakoupí-li zákazník rezervované zboží během 24 hodin od potvrzení rezervace, bude rezervace zboží automaticky zrušena. V průběhu trvání rezervace zákazník může rezervaci kdykoli zrušit, a to bez uvedení důvodu. Po zrušení rezervace nebo jejím uplynutí je zákazník oprávněn kdykoli učinit novou rezervaci.

Tyto rezervační podmínky nabývají účinnosti dne 01.05.2020.


UNCS a.s.

Bečovská 1623/13a
Uhříněves, 104 00 Praha 10

Česká republika
GSM: +420 607 511 074
TEL.: +420 222 592 440
e-mail: info@uncs.eu