WORK!

Rólunk

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek

Az UNCS a.s. részvénytársaság (KSH-szám: 25738011, székhely: Bečovská 1623/13a, 104 00 Prága 10, Cseh Köztársaság, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, B szakasz 5794 lajstromszámon)  WEBÁRUHÁZÁNAK ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

I.

Az Általános Üzleti Feltételek tárgya

A www.uncs.eu honlapon üzemeltetett webáruház (a továbbiakban „webáruház”) segítségével adásvételi szerződések megkötésére nyílik lehetőség a vásárló és az UNCS a.s., mint eladó között.

Jelen Általános Üzleti Feltételek a szerződő felek adásvételi szerződésből következő, vagy ahhoz kapcsolódó kölcsönös jogait és kötelességeit szabályozzák, miközben a vásárló fogyasztó, azaz természetes személy, aki az eladó árujának megvásárlásakor nem folytat sem hivatásszerű, sem önálló vállalkozói tevékenységet. Jelen Általános Üzleti Feltételek az eladó webáruházának oldalain elhelyezett panaszkezelési szabályzattal együtt az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződést a vásárlói megrendelés leadásának napján hatályos üzleti feltételek, valamint a panaszkezelési szabályzat szabályozza.

II.

Áruválaszték, felhasználói fiók

A webáruház ismerteti a vásárló által megvásárolható termékeket és az egyes árucikkek árait. Az egyes árucikkek árai már tartalmazzák az ÁFÁ-t. A webáruház oldalán folytatott árubemutatás az adott áruval kapcsolatos adásvételi szerződés megkötésére irányuló indítvány, kivéve a készletek elfogyásának vagy az eladó teljesítőképessége megszűnésének eseteit. Az eladó webáruházában bemutatott árukészlet 24 óránként frissül. Kivételesen előfordulhat olyan eset, hogy a webáruházban bemutatott árucikkből az eladó már nem rendelkezik raktárkészlettel; ilyen esetben az eladó felveszi a vásárlóval a megrendelés leadását követően a kapcsolatot, és a megrendelt árut kiváltó más, hasonló áru megvásárlására tesz javaslatot.

A webáruházba történt beregisztrálást követően a vásárló saját felhasználói fiókot hozhat létre, amely segítségével árut rendelhet meg, valamint figyelemmel követheti megrendelései állapotát. A felhasználói fiókhoz való biztonságos hozzáférést felhasználói név és jelszó biztosítja. A vásárló beregisztrálás nélkül is vásárolhat árut a webáruházban.

III.

Megrendelés

Az áru megrendeléséhez a vásárló a kiválasztott árut a bevásárló kosárba helyezi, és kitölti a webáruház megrendelési űrlapját. Itt a vásárló az egyes lépések keretén belül megadja a kapcsolattartási, kézbesítési és szállítási adatait, majd kiválasztja a kézbesítési és a fizetési módot. A megrendelés továbbítása előtt a vásárló leellenőrizheti azt, illetve esetenként kijavíthatja a megadott adatokat. A megrendelési folyamat a "Megrendelés" gombra kattintva fejezhető be, és a vásárlónak ettől a pillanattól kezdődően fizetési kötelezettsége keletkezik.

A megrendelés kézhez vételét követően az eladó visszaigazolást küld a vásárlónak annak megrendelésben feltüntetett e-mail címére.

Az eladó és a vásárló közötti adásvételi szerződés megkötésére a vásárló megrendelésének elküldésével kerül sor. A megrendelés elküldését követően a vásárló köteles kifizetni az áru vételárát. Abban az esetben, ha a megrendelt árucikk nem található meg az eladó raktárán, tájékoztatja e tényről a vásárlót; amennyiben a felek között nem születik megállapodás helyettesítő áru leszállításáról, és az eladó nem képes biztosítani a megrendelt árut, mindkét fél jogosult felmondani a szerződést.

A megrendelés jellegétől (árumennyiség, vételár összege, stb.) függően az eladó jogosult a vásárlótól a megrendelése további pontosítását kérni (például e-mailben vagy telefonon).

A vásárló a megrendelés befejezését és a megrendelés e-mailben történő visszaigazolásának kikézbesítését követően egészen az áru kézhezvételéig egy az info@uncs.eu címre megküldött e-mail segítségével mondhatja fel az adásvételi szerződést (törölheti a megrendelését). A felmondáshoz a vásárló az eladó webáruházának oldalán megtalálható, adásvételi szerződés felmondására szolgáló űrlapját is igénybe veheti. Abban az esetben, ha a vásárló már kifizette az áru vételárát, a teljes jóváírt összeg a jelen Általános Üzleti Feltételek IX. cikkében ismertetett módon haladéktalanul visszafizetésre kerül a számára.

A vásárló egyetért azzal, hogy az adásvételi szerződés távközlési eszközök alkalmazásával kerül megkötésre. A vásárló adásvételi szerződés megkötéséhez igénybe vett távközlési eszközök használatával kapcsolatosan felmerülő költségeit (Internet-kapcsolat, telefonhívások) a vásárlót terhelik, miközben mindezen költségek mértéke nem tér el az alapdíjak mértékétől.

IV.

Szállítás és fizetés

A vételár banki átutalással, PayPal segítségével, illetve bankkártyával online módon előre fizetendő. A fizetésért semmilyen díj felszámítására nem kerül sor. Az árut a FedEx, GLS, Packeta kézbesítési szolgáltató szállítja le.

V.

Áru kiszállítása

Az áru az eladó Becovska 1623/13a, 104 00 Prága 22, Cseh Köztársaság címen található központi raktárából kerül leszállításra.

Az áru a teljes vételár eladói számlán történő jóváírásának napját követő napon kerül továbbításra. A szállítási határidő a teljesítési hely címének függvényében az áru továbbításának napjától számított 3-10 nap.

A vásárló kikézbesítési időpontról, áruátvételi lehetőségekről vagy más kézbesítési mód kiválasztása esetén az áru elhelyezésének időtartamáról való tájékoztatására az egyes futárszolgálatok saját feltételeinek függvényében kerül sor.

Amennyiben a vásárló nem veszi át az árut a rendelkezésére álló határidőn belül, az eladónak - ha a felek nem kötnek egyedi megállapodást az áru más úton történő kikézbesítéséről - joga van felmondani az adásvételi szerződést.

VI.

Tulajdonjog fenntartás

Az áru a teljes vételár kifizetéséig az eladó tulajdonában marad.

VII.

A szerződés áru kézhezvételétől számított 14 napon belüli felmondása

A vásárló indok feltüntetése nélkül az áru átvételétől számított 14 napon jogosult felmondani az adásvételi szerződést. A szerződés felmondását az eladó címére vagy info@uncs.eu e-mail címére kell megküldeni. A felmondási határidő továbbra is érvényben marad, amennyiben az eladó a felmondási idő alatt értesíti az eladót a szerződés felmondásáról. A szerződés felmondásához a vásárló az eladó webáruházának oldalán megtalálható (itt letölthető), vagy az áruhoz mellékelt űrlapot veheti igénybe. 

A folyamat felgyorsítása érdekében ajánlott, hogy a vásárló a szerződés felmondásának benyújtásával egyidejűleg az eladó által kiállított számla másolatát is továbbítsa.

Az adásvételi szerződés felmondása az adásvételi szerződés kezdetektől való megszűnését vonja maga után.

A szerződés felmondása esetén a vásárló indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződés felmondását követő 14 napon belül visszaküldi az árut (sértetlen, nem használt, és lehetőség szerint eredeti csomagolásába visszahelyezett állapotban), valamint annak minden tartozékát az eladó székhelyére.

Ha a vásárló felmondja az adásvételi szerződést, az áru eladónak történő visszajuttatásával kapcsolatos költségek őt terhelik, éspedig abban az esetben is, ha az áru a jellegéből kifolyólag nem juttatható vissza standard postai úton.

Az eladó azt ajánlja a vásárlónak, hogy a visszaadott árut ajánlva, vagy más olyan módon továbbítsa, amely lehetővé teszi a küldemény szállítás közbeni nyomon követését, továbbá hogy kössön biztosítást a küldeményre. Ily módon szállítása közben kiküszöbölhető a csomag esetleges késése vagy elvesztése.

Az eladó a szerződés felmondását követő 14 napon belül a vevő általi fizetés módjával azonos módon - leggyakrabban készpénzfizetés nélkül, a szerződés felmondásában feltüntetett számlára utalva - visszafizeti a vásárlónak az általa kifizetett vételárat (beleértve az áru visszaküldésének költségeit is). A PayPal segítségével kifizetett vételár ismét PayPal segítségével kerül visszafizetésre. Abban az esetben, ha a vásárló az eladó által kínált legolcsóbb módtól eltérő áruszállítási módot választott, az eladó a legolcsóbbként kínált áruszállítási módnak megfelelő összeget téríti meg az eladónak. Az eladó nem köteles visszaszolgáltatni az átvett pénzeszközöket a vásárlónak azelőtt, hogy a vásárló átadná a számára az Árut és/vagy igazolná, hogy azt az eladó részére továbbította. Abban az esetben, ha az áru vételárának kifizetéséhez ajándékutalvány került felhasználásra, az eladó megújítja az ajándékutalvány érvényességét, mindezt azonban kizárólag abban az esetben ha a megrendelés leadásának pillanatában még nem járt le az eredeti utalvány érvényessége.

Az áru olyan használat következtében fellépő értékcsökkenése esetén, amely eltér az áru jellegével és tulajdonságaival, illetve működésével való megismerkedéshez szükséges módtól, az eladó az ilyen károk készpénzben történő megtérítésére jogosult. Ilyen esetben az eladó jogosult a kártérítési igényét beszámítani a vásárló szerződésbontásból következő pénz-visszafizetési igényébe - a vásárlónak tehát a vételár adott összeggel történő csökkentett összegben kerül visszafizetésre.

A vásárló tudomásul veszi, hogy az érvényes előírásokkal összhangban nem mondhatja fel a vásárló igényeinek megfelelően átalakított, vagy a személyére szabott árura vonatkozó adásvételi szerződést, továbbá a lezárt csomagolású árura vonatkozó adásvételi szerződést, ha a vásárló kivette a csomagolásából a higiéniai okokból kifolyólag már vissza nem csomagolható árut (azaz pl. fehérnemű, zoknik, stb.).

A szerződés a jelen cikkben ismertetett módon ajándékutalvány megvásárlása esetén is felmondható. A felmondási idő számítása az utalvány kézhez vételének pillanatával kezdődik. Közvetlenül a szerződés felmondásának kézhez vételét követően az eladó érvényteleníti az utalványt. Az eladó 14 napon belül fizeti vissza a vásárlónak az utalvány árát, éspedig azonos módon, mint ahogyan azt a vásárló az eladónak kifizette.

VIII.

Árucsere

Az áru átvételét követő 14 napon belül a vásárló jogosult a megvásárolt árut azonos (vagy ráfizetés esetén magasabb) értékű árura cserélni.  A vásárló ebben az esetben a nem használt és ép árut annak minden tartozékával együtt a saját költségén - feltüntetve az árucserére vonatkozó pontos kérését is - visszaküldi az eladó címére. E célra a vásárló igénybe veheti az eladó webáruházának oldaláról letölthető, vagy a küldeményhez mellékelt űrlapot. Az árucsere e-mailben vagy telefonon, illetve a webáruház keretén belül leadott új  megrendelés útján is lebonyolítható. Ehhez fel kell tüntetni az eredeti megrendelés számát, valamint azt a tényt, hogy árucseréről van szó. A folyamat felgyorsítása érdekében ajánlott, hogy a vásárló a panasz benyújtásával egyidejűleg az eladó által kiállított számla másolatát is továbbítsa.

Azonos megrendelés keretén belüli első csere esetén a vásárló kizárólag az eredeti áru eladónak történő visszaküldésének költségeit téríti, és a csereáru térítésmentesen kerül megküldésre a vásárlónak. Egy esetleges újbóli csere esetén a vásárló már az áru visszaküldésének és az új csereáru megküldésének költségeit is téríti.

Az eladó azt ajánlja a vásárlónak, hogy a kicserélni kívánt árut ajánlva, vagy más olyan módon továbbítsa, amely lehetővé teszi a küldemény szállítás közbeni nyomon követését, továbbá hogy kössön biztosítást a küldeményre. Ily módon szállítása közben kiküszöbölhető a csomag esetleges késése vagy elvesztése.

Abban az esetben, ha a csere céljával visszaküldött árucikk sérült, vagy más módon csökkentett értékű, az eladó felveszi a vásárlóval a kapcsolatot annak egyeztetése érdekében, hogy miként kerüljön sor az eladó oldalán felmerült kár kompenzálására.

IX.

Személyes adatok feldolgozásának alapelvei

A személyes adatok feldolgozásának alapelvei a Személyes adatok feldolgozásának alapelvei című külön dokumentumban kerülnek ismertetésre.

X.

Záró rendelkezések

A megkötésre került adásvételi szerződést az eladó archiválja, és kérésre e-mailben vagy a vásárló költéseire postán megküldi a vásárlónak. Megrendelése továbbításának pillanatáig a vásárlót semmi nem köti, és az általa kitöltött adatok bármilyen módon megváltoztathatók, kijavíthatók. Az eladót a vásárlóval szemben semmilyen magatartási kódex nem kötelezi. A fogyasztói panaszok peren kívüli rendezését az eladó az info@uncs.eu címen intézi, miközben a panasz lezárásáról szóló tájékoztatást az eladó arra az e-mail címre küldi meg, amelyről a panaszt továbbították.

A vásárló és az eladó közötti esetleges viták peren kívüli rendezésére például a Cseh Fogyasztóvédelmi Felügyelet bevonásával, vagy az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform igénybe vételével nyílik mód. A vitás kérdések peren kívüli rendezéséről bővebben e szervezetek feltüntetett címeken található honlapjain olvashat. Az eladó azt javasolja a vásárló, hogy még mielőtt a vitás kérdések peren kívüli rendezéséhez folyamodna, keresse meg a kialakult helyzettel kapcsolatosan az eladót, például az info@uncs.eu e-mail címen.

Az eladónak címzett levelek e-mailben vagy postai úton továbbíthatók, esetleg személyesen adhatók át. A vásárló kézbesítési címe a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben feltüntetett elektronikus levelezési cím.

Jelen Általános Üzleti Feltételek a Cseh Köztársaság érvényes fogyasztóvédelmi előírásait dolgozzák fel, és összhangban vannak az Európai Parlament és a Tanács fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011/83/EU irányelvével.

Az adásvételi szerződés, valamint a belőle következő vagy vele összefüggésben érvényes jog irányadó joga a Cseh Köztársaság joga; mindez nem érinti azon jogokat, amelyek esetleg a vásárló állandó lakcíme és egyben az áru leszállítási címe szerinti helyre vonatkozó külföldi jog alapján illetik meg a fogyasztót.

A vásárló kijelenti, hogy a megrendelés elküldése előtt megismerkedett a jelen Általános Üzleti Feltételekkel, valamint a panaszkezelési szabályzattal, és azokat magára nézve elfogadja.

Az eladó vállalkozói engedély alapján jogosult az áru forgalmazására. A vállalkozói tevékenység ellenőrzését saját hatáskörében Prága 22. Kerületi Önkormányzata (Cseh Köztársaság) végzi.   A személyi adatok védelme feletti felügyeleti jogot a Cseh Köztársaság Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága gyakorolja. A Kereskedelmi Felügyelet korlátozott mértékben egyebek mellett a hatályos szerkesztésű fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 Tt. sz. törvény betartását is ellenőrzi.

Ha az Általános Üzleti Feltételek bármely rendelkezés érvénytelennek vagy hatályon kívülinek minősülne, vagy azzá válna, a helyére olyan rendelkezés lép, amelynek értelme a lehető legjobban megközelíti az érvénytelen rendelkezés értelmét. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatályon kívülisége nincs kihatással a többi rendelkezés érvényességére. Az adásvételi szerződés és az Általános Üzleti Feltételek módosítására és kiegészítésére kizárólag írásos formában nyílik mód.

Jelen Általános Üzleti Feltételek hatályba lépésének időpontja 2020.05.01.

UNCS a.s. / E-SHOP
Becovska 1623/13a,
104 00 Prága 22

Cseh Köztársaság
TEL.: +36 1 234 4713
e-mail: info@uncs.eu

Az írásos kapcsolattartás során, kérjük, mindig tüntesse fel az UNCS a.s./E-SHOP szókapcsolatot.