WORK!

O firme

Obchodní podmínky pro elektronický obchod

spoločnosti UNCLE SAM a.s., IČO: 25738011, so sídlom, Koněvova 136/1704, 130 00 Praha 3, Česká republika, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5794


I.

Predmet obchodných podmienok
Prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného na internetovej adrese www.uncs.eu (ďalej len „e-shop“) je možné uzatvárať kúpne zmluvy medzi kupujúcim a spoločnosťou UNCLE SAM a.s. ako predávajúcim.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to v prípade, keď kupujúci je spotrebiteľom, t. j. človekom, ktorý pri nákupe tovaru od predávajúceho nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu svojho povolania. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy spolu s reklamačným poriadkom predávajúceho umiestneným na stránkach e-shopu. Kúpna zmluva sa riadi obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom účinnými v deň odoslania objednávky kupujúcim.

II.

Výber tovaru, používateľský účet
E-shop obsahuje prezentáciu tovaru, ktorý môže kupujúci objednať, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH. Prezentácia tovaru v e-shope je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy na tento tovar s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť. Sklad tovaru predávajúceho je na účely e-shopu aktualizovaný každých 24 hodín. Výnimočne môže dôjsť k tomu, že tovar zobrazený v e-shope už predávajúci nemá na sklade; v takom prípade je kupujúci po urobení objednávky kontaktovaný a je mu ponúknutá vhodná alternatíva k objednanému tovaru.

Na základe registrácie v e-shope si kupujúci môže založiť vlastný používateľský účet, prostredníctvom ktorého môže tovar objednávať a sledovať stav svojich objednávok. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci môže objednávať tovar v e-shope aj bez registrácie.

III.

Objednávka
Pre objednanie tovaru kupujúci vloží vybraný tovar do nákupného košíka a vyplní objednávkový formulár v e-shope. Tu kupujúci v jednotlivých krokoch zadáva kontaktné, doručovacie a fakturačné údaje a zvolí spôsob doručenia a platby tovaru. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a prípadne opraviť zadané údaje. Objednávka je dokončená kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“, čím kupujúcemu vzniká záväzok objednaný tovar zaplatiť.

 

Okamžite po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

Kúpna zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá odoslaním objednávky kupujúcim. S odoslaním objednávky vzniká kupujúcemu povinnosť uhradiť kúpnu cenu tovaru. V prípade, že objednaný tovar predávajúci nemá na sklade, bude o tejto skutočnosti kupujúci vyrozumený; pokiaľ nedôjde k dohode o dodaní alternatívneho tovaru a predávajúci nie je schopný dodanie objednaného tovaru zaistiť, sú obe strany oprávnené od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny a pod.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, a to napr. e-mailom či telefonicky.


Kupujúci môže po dokončení objednávky a doručení e-mailového potvrdenia objednávky až do prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku) zaslaním e-mailu na adresu info@uncs.eu. Pre toto odstúpenie môže kupujúci tiež využiť formulár predávajúceho pre odstúpenie od kúpnej zmluvy umiestnený na stiahnutie na stránkach internetového obchodu. V prípade, že už bola kupujúcim zaplatená kúpna cena za tovar, budú mu všetky prijaté peňažné prostriedky bezodkladne vrátené spôsobom opísaným v čl. IX. týchto obchodných podmienok.

 

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto sa nelíšia od základnej sadzby.

IV.

Doprava a platba
Tovar je kupujúcemu v rámci Českej republiky dodaný podľa jeho voľby prostredníctvom Českej pošty, DPD Private, DPD ParcelShop a Zásielkovne na zadanú adresu či osobným odberom v predajni predávajúceho na adrese Koněvova 134, Praha 3.

 

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu dobierkou, bankovým prevodom na účet predávajúceho vedený v Komerčnej banke, a.s., č. ú. 107-7041610237/0100, IBAN: CZ47 0100 0001 0770 4161 0237, SWIFT: KOMBCZPPXXX, prostredníctvom PayPal, platobnou kartou online a v niektorých prípadoch aj platobnou kartou dopravcovi. Tovar sa platí v eurách.

 

Pre platbu kartou online sú akceptované karty MasterCard, Maestro, VISA a VISA Electron. Platby sú zabezpečené systémom 3D-secure a sú realizované prostredníctvom systému GPwebpay.

 

Na úhradu bankovým prevodom môže kupujúci zvoliť metódu ePlatba, pokiaľ je klientom niektorej z nasledujúcich bánk: Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, mBank, Fio banka, UniCredit Bank, era, GE Money Bank, Raiffeisen bank, Sberbank. Po odoslaní objednávky je kupujúci presmerovaný na internetové bankovníctvo svojej banky, kde po prihlásení (vo väčšine vyššie uvedených bánk) nájde predvyplnené platobné údaje a uskutoční platbu. Predávajúci v takom prípade eviduje zaplatenie kúpnej ceny zásadne obratom. Prevody finančných prostriedkov sú uskutočňované prostredníctvom účtov spoločnosti ComGate Payments, a.s., na základe zmluvného vzťahu s predávajúcim.

 

Citlivé vstupné údaje zadávané do systému internetového bankovníctva či pri platbe platobnou kartou online sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do dispozície predávajúceho či spracovateľov platieb, ktorí dostanú iba informácie o transakcii, ktoré im banka k vykonanej transakcii oznámi.

 

Pri voľbe dodania osobným odberom v predajni predávajúceho možno cenu tovaru platiť v hotovosti či platobnou kartou. V predajni je možné si pred odberom tovar vyskúšať.

 

Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dopravou a platbou tovaru, vo výške podľa nižšie uvedenej tabuľky:

 

 

Spôsob dopravy a platby Platba vopred (bankovým prevodom, platobnou kartou online, PayPal)

Platba pri prevzatí

(dobierkou)

Doba doručenie
FedEx 5 € x 1-2 prac. dny
DPD 8 € 9 € 1-2 prac. dny
Zásilkovna 3 € 3,50 € 1-2 prac. dny
Osobný odber v predajni Koněvova134, Praha 3 x Zadarmo x

 

Pri kúpe tovaru v hodnote nad 2 000,– Kč je pri doručení tovaru na území Českej republiky doprava aj platba tovaru zadarmo.

 

Pri nakupovaní v inej než českej jazykovej verzii s doručením tovaru na území Českej republiky sú náklady na dopravu od 3,- EUR do 8,– EUR (V závislosti na voľbe dopravca), pričom v prípade voľby platby pri prevzatí (dobierkou alebo kartou vodičovi) sú náklady na platbu navyše 1,– EUR. Doprava aj platba zadarmo je pri nákupe tovaru v hodnote 100,– eur.

 

Kupujúci si môže vybrať z ponúkaných spôsobov dopravy a platby tovaru, pričom konkrétna výška nákladov na dodanie tovaru a platbu na zaplatenie kupujúcim je kalkulovaná a zobrazená v procese objednávania. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj tieto náklady.

 

V prípade platby dobierkou, v hotovosti v predajni predávajúceho či platobnou kartou dopravcovi je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade platby bankovým prevodom kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky, pod variabilným symbolom uvedeným tiež tam; záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho. V prípade platby prostredníctvom metódy ePlatba je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet spracovateľa platby. V prípade platby prostredníctvom PayPal alebo platobnou kartou online je zákazník po odoslaní objednávky automaticky presmerovaný do elektronickej platobnej brány, kde urobí úhradu kúpnej ceny; záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový, resp. na PayPal účet predávajúceho.

 

Kupujúci hradí kúpnu cenu vopred na základe svojej voľby alebo k výzve predávajúceho v nižšie stanovených prípadoch; inak predávajúci od kupujúceho nepožaduje zálohu či inú obdobnú platbu.

 

V prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k vyžiadanému dodatočnému potvrdeniu objednávky, je predávajúci oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu; pokiaľ nebude kúpna cena v primeranej lehote uhradená, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Od zákazníka, ktorý si u predávajúceho v priebehu jedného roku pred urobením objednávky objednal tovar so spôsobom platby dobierkou pri prevzatí tovaru a tento tovar si v rozpore s kúpnou zmluvou od dopravcu neprevzal, môže predávajúci požadovať platbu vopred, pričom v prípade nezaplatenia vopred mu tovar nebude dodaný. Z toho dôvodu aj v prípade zaslania objednávky so zvoleným spôsobom platby dobierkou môže byť taký zákazník vyzvaný na úhradu tovaru bankovým prevodom a tovar bude expedovaný až po pripísaní ceny tovaru na účet predávajúceho; pokiaľ nebude kúpna cena v primeranej lehote uhradená, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 

V.

Dodanie do zahraničia

Tovar môže byť dodaný aj do zahraničia, a to do niektorej z nasledujúcich krajín: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina, USA, Veľká Británia.

 

V prípade voľby dodania tovaru do zahraničia je možné kúpnu cenu uhradiť iba vopred bankovým prevodom, prostredníctvom PayPal, platobnou kartou online a dobierkou (iba Slovensko). Poplatky za uskutočnenie platby nie sú účtované. Tovar sa dodáva prostredníctvom prepravných služob FedEx, DPD Classic a Zasielkovne (do Ruska len prostredníctvom Českej pošty).

 

Náklady na dopravu do zahraničných krajín sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Pri objednávaní prostredníctvom českej jazykovej verzie e-shopu platí cena uvedená v korunách českých, pri objednávaní prostredníctvom inej jazykovej verzie platí cena v eurách.

 

Krajina

Cena dopravy

Dopravca

Hodnota tovaru pre dopravu zadarmo

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia

5,- EUR, 140,- Kč

10,- EUR, 280,- Kč

FedEx (Economy)

FedEx (Priority)

99,- EUR, 2,800,- Kč

399,- EUR, 11,200,- Kč

Slovensko

3,- EUR, 84,- Kč

5,- EUR, 140,- Kč

8,- EUR, 224,- Kč

Zásilkovna

FedEx (Economy)

DPD Classic

99,- EUR, 2,800,- Kč

Ruská federácia

20,- €, 560,- Kč

Česká pošta

200,- €, 5,600,- Kč

Ukrajina, USA

10,- €, 280,- Kč

20,- €, 560,- Kč

FedEx (Economy)

FedEx (Priority)

200,- €, 5,600,- Kč

399,- EUR, 11,200,- Kč

 

 

V ostatnom sa pri dodávke tovaru do zahraničia uplatnia tieto obchodné podmienky obdobne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.


VI.

Expedícia tovaru
Tovar je expedovaný z centrálneho skladu predávajúceho na adrese Koněvova 136/1704, Praha 3, Česká republika. V prípade objednávky so zvoleným spôsobom úhrady kúpnej ceny dobierkou, platobnou kartou online alebo u dopravcu, prostredníctvom PayPal alebo v hotovosti pri osobnom odbere v predajni predávajúceho je tovar expedovaný v ten istý pracovný deň, pokiaľ je objednávka odoslaná a potvrdená do 11.00 hod. Pokiaľ je objednávka odoslaná a potvrdená neskôr alebo v iný než pracovný deň, je tovar expedovaný nasledujúci pracovný deň.

 

V prípade úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom je tovar expedovaný bezodkladne po pripísaní celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho, resp. spracovateľa platby.

 

Dodacia lehota je 1 – 4 dni od expedície tovaru, v závislosti od jednotlivých spôsobov dodania tovaru.

 

V prípade voľby osobného odberu v predajni predávajúceho je zákazník e-mailom informovaný o tom, že tovar je pripravený na odber. Tovar je v predajni uložený 5 pracovných dní.

 

V prípade dodávky tovaru do zahraničia je tovar expedovaný nasledujúci pracovný deň po uhradení celej kúpnej ceny predávajúcemu. Dodacia lehota je 3 – 10 dní od expedície tovaru, v závislosti od miesta dodania.

 

Informovanie kupujúceho o čase doručenia, o možnosti vyzdvihnutia tovaru či o úložných lehotách v prípade voľby iného spôsobu doručenia prebieha podľa podmienok jednotlivých dopravcov.

 

Pokiaľ kupujúci tovar neprevezme v úložnej lehote, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, pokiaľ nebude individuálne dohodnutý iný postup vedúci k doručeniu tovaru.

VII.

Výhrada vlastníctva
Tovar je až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho.

VIII.

Odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru

Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie možno predávajúcemu doručiť na adresu sídla alebo na e-mail info@uncs.eu. Lehota pre odstúpenie je zachovaná, pokiaľ v jej priebehu kupujúci odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Kupujúci môže pri odstúpení od zmluvy využiť formulár umiestnený na stránkach e-shopu predávajúcim (na stiahnutie tu) alebo priložený k zásielke s tovarom. 


Pre urýchlenie procesu sa odporúča, aby kupujúci spolu s oznámením o odstúpení zaslal aj kópiu faktúry vystavenej predávajúcim.

 

Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, odošle tovar (nepoškodený, neopotrebený a, ak je to možné, v pôvodnom obale) s kompletným príslušenstvom na adresu sídla predávajúceho.

 

Náklady spojené s vrátením tovaru po odstúpení od zmluvy nesie kupujúci, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

 

Predávajúci kupujúcim odporúča, aby vrátený tovar zasielali doporučene alebo iným spôsobom tak, aby zásielku bolo možné v priebehu prepravy sledovať a aby bola zásielka poistená. Možno tak predísť komplikáciám v prípade zdržania či straty zásielky pri preprave.


Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu (vrátane zaplatených nákladov na dodanie vráteného tovaru) do 14 dní od odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal, najčastejšie bezhotovostne na účet uvedený v odstúpení od zmluvy. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu sumu zodpovedajúcu najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. V prípade, keď bola cena tovaru hradená darčekovým poukazom, obnoví predávajúci platnosť darčekového poukazu, to však len v prípade, že v čase odoslania objednávky ešte neuplynula lehota platnosti pôvodného poukazu.

V prípade zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti, má predávajúci nárok na náhradu tejto škody v peniazoch. Predávajúci je v takom prípade oprávnený započítať svoj nárok na náhradu škody na nárok kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny po odstúpení – kupujúcemu je teda kúpna cena vrátená v hodnote zníženej o príslušnú sumu.
 

Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s platnými predpismi nie je možné odstúpiť o. i. od zmluvy o dodávke tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (t. j. napr. spodná bielizeň, ponožky a pod.).

 

Spôsobom opísaným v tomto článku možno odstúpiť od zmluvy takisto v prípade kúpy darčekového poukazu. Lehota na odstúpenie začína plynúť od prijatia poukazu. Bezprostredne po prijatí odstúpenia od zmluvy predávajúci poukaz zneplatní. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu poukazu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal.


IX.

Výmena tovaru
Kupujúci je oprávnený vymeniť kúpený tovar za iný tovar tej istej hodnoty (či vyššej hodnoty za predpokladu dorovnania kúpnej ceny) do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci v takom prípade na svoje náklady zašle nepoužitý a nepoškodený tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom na adresu predávajúceho s presnou požiadavkou na výmenu tovaru. Na tieto účely môže kupujúci využiť formulár umiestnený na stiahnutie na stránkach e-shopu predávajúceho alebo priložený k zásielke s tovarom. Výmenu možno dohodnúť aj prostredníctvom e-mailu či telefónu alebo uskutočnením novej objednávky v e-shope s vyplnením poznámky, že ide o výmenu tovaru, a uvedením čísla pôvodnej objednávky. Pre urýchlenie procesu sa odporúča, aby kupujúci spolu s oznámením o odstúpení zaslal aj kópiu faktúry vystavenej predávajúcim.
 

Pri prvej výmene v rámci tej istej objednávky kupujúci hradí iba náklady na vrátenie pôvodného tovaru predávajúcemu a vymenený tovar je kupujúcemu dodaný zadarmo. Pri prípadnej ďalšej výmene hradí náklady na vrátenie aj dodanie vymeneného tovaru kupujúci.

 

Predávajúci kupujúcim odporúča, aby tovar na výmenu zasielali doporučene alebo iným spôsobom tak, aby zásielku bolo možné v priebehu prepravy sledovať a aby bola zásielka poistená. Možno tak predísť komplikáciám v prípade zdržania či straty zásielky pri preprave.

Kupujúci môže tovar v tej istej lehote vymeniť zadarmo aj osobne v predajni predávajúceho na adrese Koněvova 134, Praha 3, Česká republika.

 

Pokiaľ je tovar zaslaný na výmenu poškodený alebo je inak znížená jeho hodnota, bude kupujúci kontaktovaný s cieľom dohodnutia ďalšieho postupu, pri ktorom bude zohľadnený prípadný nárok predávajúceho na náhradu škody na tovare.

X.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Registráciou v e-shope alebo odoslaním objednávky udeľuje zákazník predávajúcemu, ako správcovi osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré predávajúcemu oznámil. Osobné údaje sú spracovávané s cieľom realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, eventuálne s cieľom zasielania obchodných oznamov a u registrovaných zákazníkov aj s cieľom vedenia používateľských účtov v e-shope, a to v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom. Spracovaniu podliehajú adresné a identifikačné údaje zákazníkov e-shope v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska, doručovacia/fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Osobné údaje sú spracovávané v čase, ktorý je nevyhnutný na daný účel ich spracovania. V prípade udelenia súhlasu so zasielaním obchodných oznamov je osobný údaj spočívajúci v e-mailovej adrese zákazníka uchovávaný do odvolania jeho súhlasu. Osobné údaje nebudú sprístupnené inému subjektu, s výnimkou odovzdania potrebných údajov (v rozsahu meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) doručujúcemu subjektu na účely doručenia zásielky s tovarom kupujúcemu vrátane oznámenia o doručení zásielky formou sms alebo e-mailom a pod., a spracovateľovi platieb na účely spracovania úhrady kúpnej ceny, s čím kupujúci výslovne súhlasí. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci robí spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie, alebo požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Predávajúceho možno, čo sa týka spracovania osobných údajov, kontaktovať na e-mailovej adrese info@uncs.eu, telefonicky na telefónnom čísle +420 222 592 440-2, či oznámením adresovaným na sídlo predávajúceho. Registračné číslo predávajúceho na Úrade pre ochranu osobných údajov Českej republiky je 00042893.


XI.

Záverečné ustanovenia
Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná a na požiadanie bude kupujúcemu zaslaná e-mailom alebo poštou na náklady kupujúceho. Do termínu odoslania objednávky nie je kupujúci svojím prejavom viazaný a môže vo vyplnených údajoch čokoľvek meniť a opravovať. Zmluvu možno uzavrieť v českom, anglickom, nemeckom, ruskom, španielskom a slovenskom jazyku. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailu info@uncs.eu, pričom informáciu o vybavení sťažnosti zašle predávajúci na e-mailovú adresu, z ktorej bola sťažnosť odoslaná.

Korešpondenciu možno predávajúcemu doručovať elektronickou poštou, osobne alebo poštou. Kupujúcemu sa doručuje na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte alebo v objednávke.
 

Tieto obchodné podmienky zapracovávajú platné predpisy Českej republiky na ochranu spotrebiteľov a sú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/83/EÚ, o právach spotrebiteľov, ktorou sa menia smernice Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje smernice Rady 85/577/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.


Kúpna zmluva, ako aj všetky práva z nej vyplývajúce a vzniknuté v súvislosti s ňou, sa riadia právom Českej republiky; tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa, ktoré mu eventuálne garantuje zahraničný právny poriadok miesta, kde má kupujúci svoje obvyklé bydlisko, pokiaľ ide zároveň o miesto, kam môže byť tovar dodávaný.

 

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

 

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti Úrad mestskej časti Praha 3, Česká republika. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Českej republiky. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 26. 2. 2015.


UNCLE SAM a.s. / E-SHOP
Koněvova 136
130 00 Praha 3

Česká republika
GSM: +420 607 511 074
TEL.: +420 222 592 440-2 
FAX: +420 271 772 363
e-mail: info@uncs.eu

Pri korešpondenciu, prosím, vždy uvádzajte UNCLE SAM a.s. / E-SHOP

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie