Poštovné zdarma při nákupu nad 2000 Kč
WORK!

Váš účet

O firmě

Fotosoutěž - prázdniny s UNCS

Jste fanoušky UNCS a rádi nosíte naše oblečení? Tak právě pro Vás jsme připravili prázdninovou soutěž o zajímavé ceny. Stačí když vyfotíte sebe nebo své blízké v našem oblečení a umístíte je do komentáře k soutěži na našem profilu na Facebooku. Soutěž probíhá v době prázdnin, od 1.7.2016 do půlnoci 31.8.2016.

Pravidla foto soutěže „Prázdniny s UNCS 2016“

 

 1. Pořadatelem a organizátorem soutěže „Prázdniny s UNCS 2016“ (dále jen „soutěž“) je společnost UNCLE SAM a.s. Koněvova 136/1704, 130 00 Praha 3 Česká Republika, IČ 25738011, DIČ CZ25738011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5794 (dále jen „pořadatel“)
 2. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu UNCS.eu na serveru Facebook.com (dále jen „FB“), https://www.facebook.com/UNCS.eu Soutěž probíhá od 1. 7. 2016 do půlnoci 31. 8. 2016.
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let a s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice mimo osob dle odstavce 4 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“), a to tak, že zašle svou fotografii v oblečení UNCS do komentáře k příspěvku pořadatele na FB, kterým je soutěž vyhlášena.
 4. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele a veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže.
 5. Účastí v soutěži potvrzuje soutěžící souhlas s pravidly této soutěže.
 6. Soutěžící uděluje zasláním fotografie do soutěže pořadateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to všemi zákonem dovolenými způsoby užití díla, zejména formou uveřejnění na webu organizátora, sociálních sítích. Soutěžící prohlašuje, že autorskými právy k snímkům zaslaným do soutěže disponuje sám, případně že veškeré osoby, které by k nim autorská práva mohly uplatňovat, souhlasí s jejich užitím ve smyslu těchto pravidel soutěže. Účastí v soutěži rovněž každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména výherců v materiálech zveřejněných na webu organizátora.
 7. Soutěžní fotografie budou po skončení soutěže vyhodnoceny hodnotícím týmem pořadatele na základě jejich originality, kreativity a celkové povedenosti. Pořadatel takto vybere deset nejlepších snímků, které dle jeho určení obsadí první až desáté místo.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit ze soutěže soutěžícího, jehož chování či FB profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní či falešný FB účet, …), nebo jehož chování či FB profil odporují pravidlům sociální sítě FB.
 9. Pořadatel neručí za jakékoli technické problémy spojené s účastí v soutěži (např. nefunkčnost sítě FB, ...)
 10. Soutěžní příspěvek nesmí:
 1. být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;
 2. obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
 3. obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
 4. hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
 5. podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
 6. obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
 7. obsahovat skrytou reklamu;
 8. jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele

  Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.
   
 1. Vítězové soutěže budou informování prostřednictvím sítě FB.
 2. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry právní cestou je vyloučeno.
 3. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem. Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook.
 4. Výhrami v soutěži pro prvních 9 soutěžících jsou poukázky na nákup oblečení UNCS na e-shopu www.uncs.eu:
 1. místo 10000 Kč
 2. místo 5000 Kč
 3. místo 4000 Kč
 4. místo 3000 Kč
 5. místo 2500 Kč
 6. místo 2000 Kč
 7. místo 1500 Kč
 8. místo 1000 Kč
 9. místo 500 Kč
 10. místo Trucker Cap
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace